Metodika nácviku psaní azbuky pro dysgrafiky

900,00 

V souvislosti s inkluzivním vzděláváním se při výuce ruštiny stále častěji setkáme s dyslektiky a dysgrafiky. Rodiče děti na ruštinu posílají z obavy, že by jim němčina mohla činit potíže. Na semináři se dozvíte, jak zajistit, aby i tito žáci naplnili očekávané výstupy včetně psaní.

Není skladem

Kategorie:

Popis

Seznámíte se nejen s nácvikem psaní, ale i s ostatními metodami práce s dyslektiky a dysgrafiky. Na kurzu je také vyhrazen čas na dotazy a výměnu zkušeností.

Moduly:

  1. Specifika nácviku psaní u dysgrafiků, 1 hodina,
  2. Metodická východiska ruské písanky, 1 hodina,
  3. Vzorová hodina, 1 hodina,
  4. Zhodnocení práce, sdílení zkušeností, 1 hodina.

Vzdělávací cíl:

Seznámit učitele s metodami práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami při nácviku psaní azbuky.

Forma: Prezenční

Hodinová dotace: 4 hodiny

Maximální počet účastníků: 12 osob

Cílová skupina: ředitelé ZŠ, učitelé základních škol a víceletých gymnázií.