Kurzy DVPP

Nabízíme akreditované kurzy, věnované didaktice cizích jazyků. Kromě akreditovaných kurzů DVPP máme krátký hodinový kurz, jehož celková cena je pouze 900,- Kč bez ohledu na počet účastníků. Ti se na kurzu seznámí se základy didaktiky cizích jazyků a s možnostmi, jak vyučovat cizí jazyky napříč ostatními předměty (CLIL). Přehled nabízených kurzů:

Psychologické zákonitosti osvojovná cizího jazyka

Cílem kurzu je seznámit učitele s příčinami neúspěchu žáků při jazykovém vyučování a poskytnout jim v praxi ověřené postupy, jak zajistit, aby žáci skutečně začali komunikovat. 

Hodinová dotace: 4 hodiny

Počet účastníků: 12 osob

Cena: 900.- Kč

Základy didaktiky CJ pro celou školu

Jedná se o krátkou přednášku v délce 60 minut, na kterou může ředitel pozvat všechny zaměstnance, kteří se zajímají o možnosti zkvalitnění výuky cizích jazyků. která je určena vyučujícím prvního stupně, učícím cizí jazyk, učitelům cizích jazykůna druhém stupni a rodilým mluvčím, kteří hovoří česky.která zahrnuje následující témata:
1. Základy didaktiky cizích jazyků (10 min.),
2. Psychologie osvojování cizího jazyka (20 min.),
3. Vysvětlení metody TPR, jejíž využití je dle RVP ZP 2016 povinné u žáků s SPU (20 min.),
4. Dotazy (10 min.).

Metodika nácviku psaní pro dysgrafiky

Řízená konverzace pro ruštináře