Posted on Napsat komentář

Metodika nácviku psaní azbuky pro dysgrafiky

Obsah

V souvislosti s inkluzivním vzděláváním se při výuce ruštiny stále častěji setkáme s dyslektiky a dysgrafiky. Rodiče děti na ruštinu posílají z obavy, že by jim němčina mohla činit potíže. Na semináři se dozvíte, jak zajistit, aby i tito žáci naplnili očekávané výstupy včetně psaní. Seznámíte se nejen s nácvikem psaní, ale i s ostatními metodami práce s dyslektiky a dysgrafiky. Na kurzu je také vyhrazen čas na dotazy a výměnu zkušeností. Pokračování textu Metodika nácviku psaní azbuky pro dysgrafiky

Posted on Napsat komentář

Psychologické zákonitosti osvojování cizího jazyka

aneb: Proč se většina žáků po šesti letech ve škole nedokáže domluvit?

Obsah:

Provokativní otázku v názvu jsme si nepoložili my, ale bývalý ministr školství, Marcel Chládek. Bohužel  – velká část žáků skutečně postrádá schopnost komunikovat v jazyce, který se ve škole učí. Příčin je několik. Předně – nerespektování psychologických zákonitostí osvojování jazyka. Další příčinou je koncepce současných učebnic. Pokračování textu Psychologické zákonitosti osvojování cizího jazyka