O nás

Edu4life je akreditovaná vzdělávací instituce, která se specializuje na vývoj učebních materiálů a vzdělávání učitelů s důrazem na praktické osvojování učiva

Při vývoji učebnice se snažíme, aby naše knihy byly cenově dostupné, přehledné a dokonale provázané s ostatními prvky učebního souboru. Materiály jsou multimediální.

U DVPP klademe největší důraz na kurz „Psychologické zákonitosti osvojování cizího jazyka“. Dozvíte se, proč má tolik žáků problémy se studiem jazyků a co udělat, aby se situace zlepšila.